title

להורדה

סנג'אי וקרייג - פרק 13

יקום בכוס/צרות בבקבוק

הקטור מוצא כוס יוגורט עם עובש וחושב מה אם יש בתוך הכוס גלקסיות עם יצורים חיים. סנג'אי וקרייג מרטיבים במיטה בלילה שלפני מחנה הקיץ של אהרון הגבר. הם מחליטים שלא לשתות במשך כל היום כדי לא להרטיב את המיטה.

פרקים מלאים