title

להורדה

סנג'אי וקרייג - פרק 12

אתגר כפול/פיצת כביש

חוות הנמלים של סנג'אי נשברת באמצע הלילה והנמלים משתלטות על הבית. קרייג אוכל פיצה שמצא על הכביש ונכנס בו שד הפיצה המלך צה. קרייג הופך למפלצת חסרת שליטה, הרסנית ורעבה לפיצה.

פרקים מלאים