title

להורדה

גן חיות - פרק 17

גן חיות ממוחשב

פיקולו רוצה להפוך את גן החיות לממוחשב, במשפחת סלפי קובי הולך לאיבוד, מרקו ודמתי מרתכים גדר לאריות, יגאל חיות ומיכאל הנגבי עושים "זובור" למשה דץ וציפית מנסה לצרף אנשים למועדון ה"גנחה קלאב".

פרקים מלאים