title

להורדה

גן חיות - פרק 15

גן חיות שונה

מר פיקולו לומד לנגן על גיטרה חשמלית, משפחת סלפי נתקעת בלי מטען לטלפון, השף אנרי טוטו פותח מסעדה ערבית, יגאל חיות וירדן הראל עושים "זובור" למיכאל הנגבי וציפית כיתן אבנרי מדריכה סיורים ברכבת.

פרקים מלאים