title

להורדה

גן חיות - פרק 14

גן חיות יוקרתי

פיקולו ודורותי מתכננים להפוך את גן החיות ליותר יוקרתי, משפחת סלפי מנסה לצלם תמונה, השף אנרי טוטו מבשל עם הרגליים , ד"ר לטקס עושה ניתוח פלסטי לאוגר וציפית כיתן אבנרי ממלאת את מקום המאבטח בגן החיות.

פרקים מלאים