title

להורדה

רובוט ומפלצת - פרק 23

עץ הפסטרמה/לילה שחור

רובוט ומפלצת מחליטים לגדל בעצמם עצי פסטרמה על מנת שתהיה להם אספקה שוטפת של המאכל האהוב עליהם - פסטרמה! אחרי התקלות מפחידה בקוף-הסייברי-השואג, מפלצת נמלא חמלה ומחפש דרך להגיע אל ליבו של הקוף.

פרקים מלאים