title

להורדה

פלישת הרבידים - הצצה לפרק 2

תפסיקו! די כבר!

הרבידים מגיעים אל סאמי שמנסה למצוא טרמפ לצד הכביש, ומתעתעים בו. כמה כלי רכב חולפים על פני סאמי ולבסוף נהג אחד עוצר לו, אבל הנהג הזה כבר הספיק להכיר את הארנבים ומתכנן להתנקם בהם.

פרקים מלאים