title

להורדה

מר למה וגברת ככה - פרק 4

מתכוננים לפסח

הדודנית מארצות הברית מגיעה לביקור בשכונה קטנטנה לכבוד חג הפסח, אך היא לא מוצאת את ביתה של גברת ככה. גם נכדתו של הפרופסור מגיעה לביקור לכבוד החג. אדון עיפרון מאד מבולבל מכל הביקורים.

פרקים מלאים