title

להורדה

רובוט ומפלצת - פרק 20

הסופר מוט/בומרנג

בארוע הסופר מוט, רובוט ומפלצת בוחרים לאהוד קבוצות יריבות. העניינים יוצאים משליטה, כאשר מפלצת לוקח את האהדה שלו ברצינות רבה מדי. מפלצת נחוש להוכיח שקארמה קיימת ולצורך כך הוא מבצע מעשים לא טובים.

פרקים מלאים