title

להורדה

רובוט ומפלצת - פרק 16

המסיבה/רושם ראשוני

רובוט חייב למנוע מדוד גיזמו לשמוע על המסיבה שמשפחתם עורכת ל"חברה הגבוהה", כדי שרובוט לא יורחק לנצח מארועים משפחתיים. רובוט מכין מיצויי של הקסם האישי של מפלצת, עלמנת ליצור רושם ראשוני טוב.

פרקים מלאים