title

להורדה

רובוט ומפלצת - פרק 13

יום כיף לסבתא/הכפיל של רובוט

סבתא 10010 אובדת לאחר שאיש אינו מסוגל להשגיח עליה והיא מועברת למשמרת מאחד לשני. רובוט יוצר כפיל לעצמו, רובוט-בוט, שיבצע במקומו את כל המטלות המשעממות.

פרקים מלאים