title

להורדה

רובוט ומפלצת - פרק 12

חיפושית זבל/אזרח לדוגמא

מפלצת חושב שרובוט מואשם בליכלוך הפארק על לא עוול בכפו ומגן עליו בבית המשפט. לאחר שרובוט נבחר כמדד היופי, על ידי אשת האופנה המפורסמת היו-דעת, הוא מפתח התנהגות של "דיווה".

פרקים מלאים