title

להורדה

רובוט ומפלצת - פרק 10

סיכוני אבטחה/יום ההולדת של אוגו

אחרי שפרצו לביתם גנבים, מפלצת מחייב את עצמו להעריך יותר את חפציו ורובוט המפוחד ממציא מנגנוניי אבטחה. מסוכנים. בנסיון לחמוק ממסיבת יום ההולדת של אוגו, רובוט ומפלצת מגיעים ל"מתקן לטיהור ביוב".

פרקים מלאים