title

להורדה

ויקטוריוס 3 - פרק 5

מכונית, גשם ואש

קאט קוראת באינטרנט ששחקנית אהובה עליה מתה. היא משכנעת את טורי וג'ייד להסיע אותה לביתה של השחקנית כדי להשאיר ליד הדלת נר זיכרון. טרינה מפיצה שמועות שבק רוצה לצאת איתה כדי לזכות בתשומת לב הבנים.

פרקים מלאים