title

להורדה

ויקטוריוס 3 - פרק 1

כריסמס טורי

לקראת חג המולד סייקוויץ מטיל על החבורה משימה: כל אחד ואחד יהיה הסנטה הסודי של מישהו וייתן לו מתנה יצירתית. מי שמתנתו תהיה הגרועה ביותר ייאלץ להצטרף אליו ליודל שירי חג.

פרקים מלאים