title

להורדה

סופר שטותניק - פרק 19

ברייק אה לג

לירן כוהנר ו״צמד שיניים״ בודקים מה עדיף להיות- חזק או זריז? ארבעה מתמודדים בבריכת ג׳לי יעשו הכל כדי לזכות בתואר סופר שטותניק! והפעם חזי החזק שובר את הרגל וציון ולירן מנצלים את העובדה כדי לצחוק עליו...

פרקים מלאים