title

להורדה

סופר שטותניק - פרק 15

עד כאן

לירן כוהנר ו״צמד שיניים״ בודקים מה עדיף להיות- חזק או זריז? ארבעה מתמודדים בבריכת ג׳לי יעשו הכל כדי לזכות בתואר סופר שטותניק! והפעם ללירן נמאס מהיריבות בין חזי החזק לציון הזריז, שמגיעה היום לשיא חדש.

פרקים מלאים