title

להורדה

סופר שטותניק - פרק 12

ציון ישנון

לירן כוהנר ו״צמד שיניים״ בודקים מה עדיף להיות- חזק או זריז? ארבעה מתמודדים אמיצים בבריכת ג׳לי יעשו הכל כדי לזכות בתואר סופר שטותניק! והפעם ציון לא מצליח להתעורר, חזי מרוצה מהרעיון אבל לירן קצת פחות...

פרקים מלאים