title

להורדה

סופר שטותניק - פרק 10

ציון ללא קול

לירן כוהנר ו״צמד שיניים״ בודקים מה עדיף להיות- חזק או זריז? ארבעה מתמודדים בבריכת ג׳לי יעשו הכל כדי לזכות בתואר סופר שטותניק! והפעם ציון מאבד את הקול שלו וחזי מקבל את זה בצורה בוגרת. בעצם לא כל כך...

פרקים מלאים