title

להורדה

סופר שטותניק - פרק 8

חזי מתאמן

לירן כוהנר ו״צמד שיניים״ מנסים להכריע מה עדיף להיות- חזק או זריז? ארבעה מתמודדים אמיצים בבריכת ג׳לי יעשו הכל כדי לזכות בתואר סופר שטותניק! והפעם חזי מתאמן לקראת אולימפיאדת החזקים, אבל לא ממש מצליח לו.

פרקים מלאים