title

להורדה

סופר שטותניק - פרק 5

זריז יותר

לירן כוהנר ו״צמד שיניים״ בודקים מה עדיף להיות- חזק או זריז? ארבעה מתמודדים אמיצים בבריכת ג׳לי ענקית יעשו הכל כדי לזכות בתואר סופר שטותניק! והפעם ציון מנסה להוכיח שהוא זריז יותר אבל עושה בדיוק להיפך..

פרקים מלאים