title

להורדה

צבי הנינג'ה - פרק 3

עצבּים של צב

הצבים קיבלו מידע שהקראנג עומדים לפרוץ למעבדה. כאשר הם מופיעים, ויק מצלם וידאו של הצבים נלחמים בהם בטלפון והצבים צריכים להשמיד אותו.

פרקים מלאים