title

להורדה

צבי הנינג'ה - פרק 1

עליית הצבים (חלק 1)

ספלינטר מספר שוב לצבים איך הם הפכו למשפחה לפני חמש עשרה שנים. הוא מסכים לתת לצבים לעלות למעלה בפעם הראשונה.

פרקים מלאים