title

להורדה

יפניק 2 - פרק 7

הטרוף היפני בעיצומו

מי מהמתמודדים יחטוף ביצה לפרצוף ברולטת הקאו גאו? מי ינצח במשימת אכילת הבוטנים - תוכי רוזי או יוקה? האם לוחם מקל הבו יצליח לנגן על קסילופון מנגינה אהובה על ניקה- סאן ויזכה בליבה? ומי יצליח בדואה ביקורי- מבוך דלתות ההפתעה, ויחטוף סליים?

פרקים מלאים