title

להורדה

יפניק 2 - פרק 6

מי מהמתמודדים יחטוף ביצת סליים לפרצוף ברולטת הקאו גאו? מי ינצח במירוץ המרכבות - תוכי רקס או תוכי לוסי? האם לוחמת הקראטה וניקה סאן יחזרו להיות חברות טובות? ומי יצליח בדואה ביקורי - מבוך דלתות ההפתעה, ויחטוף סליים?

פרקים מלאים