title

להורדה

פריקבוי וצ'אם צ'אם 2 - פרק 10

יהיו צעקות

פריקבוי וצ'אם צ'אם הולכים לבית של מר תעלול בליל כל הקדושים. מר תעלול לוקח להם את חוש הטעם ומבטיח שהוא יחזיר להם אותו, אם יביאו לו אלף צעקות.

פרקים מלאים