title

להורדה

פריקבוי וצ'אם צ'אם 2 - פרק 7

יום הרפש/לכסח את בוג

ביום הרפש, משפריצים רפש על התלמידים אחרי שהם אומרים משפט סודי. כל הכיתה יודעת מה המשפט חוץ מפריקבוי וצ'אם צ'אם. פריקבוי מטעין את עצמו בחשמל סטטי כדי לנקום בבוג.

פרקים מלאים