title

להורדה

מפעל הגיבורים - פרק 3

האוייב שבפנים

צוות מפעל הגיבורים נשלח אל העיר מקרון במטרה לעצור את מלטדאון, שהחדיר ננובוטים לשריונו של סטורמר. על הגיבורים לעצור את סטורמר לפני שיפגע בכולם.

פרקים מלאים