title

להורדה

יפניק - פרק 1

מי מהמתמודדים יחטוף ביצה לפנים מרולטת הקאו גאו? מי יאסוף יותר צעצועים הילד או הכלב? האם סופרפליי אלוף הג'ידושא שלנו יצליח להטיס את המכונית המעופפת סביב לאבא שתולה תמונה? ומי יגלוש עמוק לתוך הסליים?

פרקים מלאים