title

להורדה

לא מדהימה - פרק 40

הטיול - חלק א'

במסגרת הטיול השנתי, כל הכיתה יוצאת לשיט בן 3 ימים שאדי תכננה. קרנברי ומאריס מחליטות לצאת למלחמה באדי שלא יודעת על כך דבר ולהפריד בינה לבין חבריה. אדי חוששת לחברות שלה עם זאק וזינה.

פרקים מלאים