title

להורדה

חברים בחווה - פרק 24

חזיר משתגע / פרת השמש

חזיר חולה אהבה ומחליט לצאת ולהתחתן. חבריו עוזרים לו לראות את הדברים כפי שהם באמת ולהיחלץ מהצרה.

פרקים מלאים