title

להורדה

חברים בחווה - פרק 21

הפרה בעננים / בית ספר לאוטיס

אוטיס מחליט להגשים חלום ולהפוך את משחקי הווידאו של הטיסות בשמים למציאות. הוא מתחיל לעבוד כטייס מטוס ריסוס נגד מזיקים ומנסה להרשים את כולם.

פרקים מלאים