title

להורדה

לא מדהימה - פרק 38

הכי טובה

ג'ייק מנסה לגרום לזאק להודות ברגשותיו כלפי ג'ינה. אדי מגלה שבן מתחיל למכור מיצים בבית ספרה ולא אוהבת את ההשלכות שיש לנוכחותו בבית הספר ומחליטה לפעול, במסגרת פעילותה כשדרנית בחדשות בית הספר.

פרקים מלאים