title

להורדה

לא מדהימה - פרק 32

המכירה הפומבית

אדי הורסת את נשף בית הספר, ומחליטה לפצות על כך בארגון מכירה פומבית של בנים בבית הספר, כשכל ההכנסות יוקדשו לשיקום האודיטוריום ועריכת הנשף מחדש.

פרקים מלאים