title

להורדה

אווטאר - פרק 43

הגברת הצבועה

החבורה מגיעה לכפר בלב נהר שמימיו הזדהמו כתוצאה ממפעל של צבא אומת האש שנבנה בקרבת מקום. החבורה ממהרת, אך דבר מה מעכב אותם בכפר, שבינתיים מתרחשות בו תקריות מסתוריות שתורמות להתאוששותו.

פרקים מלאים