title

להורדה

חברים בחווה - פרק 34

אוטיסון/ילדים בעיר הגדולה

אוטיס משכפל את עצמו כדי לא לעשות מטלות אבל העניינים מסתבכים כשגברת בידי נכנסת לתמונה. אוטיס לוקח את הילדים לעיר שם הם מסבכים בצרות.

פרקים מלאים