title

להורדה

חברים בחווה - פרק 29

ורוניקה ואבי/אוטיס משדר מהשטח

בת דודה של אבי באה לביקור ומסובבת את הראש של כל הבנים. אוטיס פוצע מגיש חדשות והחיות מחליפות אותו באולפן.

פרקים מלאים