title

להורדה

חברים בחווה - פרק 27

חפש את המטמון

"החבורה שומרת על התירס מפני העורבים המרושעים מקוויבק, עד שאוטיס מוצא מפת אוצר. החיות יוצאות לחפש את המטמון ואוורט הזקן נשאר לבד להגן על החווה."

פרקים מלאים