title

להורדה

בובספוג מכנסמרובע - פרק 50

הצבעים/סרט הדרכה

"מר קראב שולח את בובספוג ופטריק לצבוע את ביתו. הוא מזהיר אותם שהצבע לא יורד ולכן אסור להם לטפטף וללכלך. בסרט הדרכה לעובדי "הסרטן הפריך" העובד החדש לומד את הנהלים הנכונים וכיצד להצליח בעבודתו."

פרקים מלאים