title

להורדה

חברים בחווה - פרק 9

מופע החווה הגדול/שירו של אוטיס

גברת בידי מצלמת את החיות מדברות ורוצה לשדר את הקלטת בטלוויזיה. החיות מנסות למנוע את השידור בכל דרך.

פרקים מלאים