title

להורדה

אווטאר - פרק 14

מגדת העתידות

"אנג, קטרה וסוקה מגיעים לכפר ובו מגדת עתידות שבידה הכוח לנבא את העתיד. כל אנשי הכפר תלויים בנבואותיה ומפקידים בידיה את חייהם, ורק בזכות השלישייה ניצלים אנשי הכפר מחורבן שמגדת העתידות ניבאה כי לא יקרה."

פרקים מלאים