title

להורדה

הפינגווינים ממדגסקר - פרק 3

זמן שיגור/בית הרוחות

"סדרת האנימציה המצליחה , בעקבות להיטי הקולנוע, מגיע לארץ. כשהלמורים מציקים לפינגווינים בלי הפסקה המפקד מחליט לצאת לחופשה במקום שאין בו למורים: הירח."

פרקים מלאים