title

להורדה

חברים בחווה - פרק 2

קאוומן וראטבוי/חברו הטוב ביותר של השור

"אוטיס ופיפ רוצים להיות גיבורי על אף שחבריהם מפקפקים בהם, ומצליחים כנגד כל הסיכויים.אוטיס מציל את דוכס ובתמורה הוא נהייה המשרת שלו."

פרקים מלאים