title

להורדה

חברים בחווה - פרק 4

להציל את גברת בידי/אהבתו של איכר

גברת בידי מאושפזת במוסד לחולי נפש משום שהיא רואה חיות מדברות בכל מקום. אוטיס והחבורה יוצאים להציל אותה.

פרקים מלאים