title

להורדה

לא מדהימה פרק 5

הידידה

"אדי מנסה לתפוס את תשומת לבו של ג'ייק, אך עושה מעצמה צחוק ומרתיעה אותו.סו מתרגזת על פרסומת שקנתה ומנסה להשחית אותה, אך נתפסת על ידי המשטרה."

פרקים מלאים